Перелік учасників проекту
«Інноваційний університет і лідерство» Фаза V


Балух Василь Олексійович
доктор історичних наук, професор, перший проректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти як невід’ємна складова стратегії ЗВО
Презентація проекта >

Біскуб Ірина Павлівна
доктор філологічних наук, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Результати реалізації мікропроекту "Міждисциплінарний підхід до викладання курсу "Основи дискурсаналізу”
Презентація проекта >

Блюмська-Данько Ксенія Валеріївна
кандидат економічних наук, доцент, директор інформаційно-профорієнтаційного медіацентру Сумського національного аграрного університету
Освітня програма «Маркетинг та PR в агробізнесі» 
Презентація проекта >

Буяк Богдан Богданович
доктор філософських наук, професор, ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Просування «бренду університету» заради формування позитивного іміджу на ринку освітніх послуг
Презентація проекта >

Горіна Ганна Олександрівна
доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри туризму та країнознавства Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Освітня програма «Міжнародний туризм та культурна спадщина» перший (магістерський) рівень вищої освіти
Презентація проекта >

Гринькевич Ольга Степанівна
доктор економічних наук, професор кафедри статистики економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Міжгалузева освітньо-професійна магістерська програма «Економіка і правове регулювання в бізнесі»
Презентація проекта >

Губеладзе Ірина Гурамівна
кандидат психологічних наук, докторант, старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Вдосконалення нормативної бази для ефективної реалізації міждисциплінарних наукових досліджень
Презентація проекта >

Гура Вікторія Леонідівна
кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Міждисциплінарна магістерська програма «Економічна безпека підприємництва»
Презентація проекта >

Гуренко Ольга Іванівна
доктор педагогічних наук, перший проректор Бердянського державного педагогічного університету
ArS Docendi & Interdisciplinarity
Презентація проекта >

Димань Тетяна Миколаївна
доктор сільськогосподарських наук, проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності Білоцерківського державного аграрного університету
Розроблення і реалізація стратегії розвитку Білоцерківського національного аграрного університету до 2025 року
Презентація проекта >

Єгорова Валентина
Сергіївна кандидат юридичних наук, доцент і заступник завідувача кафедри публічного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
EcoPOLYTECH. Модель екологічного університету
Презентація проекта >

Єременко Олена Володимирівна
доктор філологічних наук, професор заступник Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Розробка комунікативної стратегії формування пулу «агентів змін» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Презентація проекта >

Жерновникова Оксана Анатоліївна
доктор педагогічних наук, доцент кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди
"Підготовка вчителя математики НУШ на засадах інтердисциплінарності"
Презентація проекта >

Залюбівська Оксана Броніславівна
кандидат педагогічних наук , доцент кафедри філософії та гуманітарних наук Вінницького національного технічного університету
Розробка програми та впровадження дисципліни вільного вибору «Медіаграмотність та критичне мислення» на засадах міждисциплінарного підходу»
Презентація проекта >

Запорожець Тетяна Василівна
доктор фізико-математичних наук, професор, начальник навчально-методичного відділу, професор кафедри фізики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
Платформа інформаційної підтримки стратегічного планування в українських університетах
Презентація проекта >

Калитчак Роман Григорович
кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка
Регіональні студії як виклик для монодисциплінарності
Презентація проекта >

Кравченкова Галина Миколаївна
кандидат соціологічних наук, доцент кафедри прикладної соціології та соціальних комунікаційсоціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Розвиток гнучких навичок в умовах академічної свободи студентів (на прикладі міждисциплінарного міжфакультетського навчального курсу «Технології ефективних переговорів» у Каразінському університеті)
Презентація проекта >

Кравчук Наталія Ярославівна
доктор економічних наук, професор кафедри міжнародного права Тернопільського національного економічного університету
Моделі розгортання та дизайн міждисциплінарних освітніх програм
Презентація проекта >

Краєвська Оксана Анатоліївна
кандидат політичних наук, доцент кафедри країнознавства та міжнародного туризму факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка
“Internationalisation @ Home”: “Інтернаціоналізація в дії” (імплементація стратегії інтернаціоналізації у Львівському національному університеті імені Івана Франка)
Презентація проекта >

Кривошея Ірина Іванівна
доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Реновація МІГуС в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини
Презентація проекта >

Луцишин Олег Орестович
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового менеджменту та страхування Тернопільського національного економічного університету
Інститут креативних студій – платформа для синергії формальної та неформальної освіти
Презентація проекта >

Мельник Олена Сергіївна
кандидат технічних наук, доцент, керівник навчально-методичного відділу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Стратегія інтернаціоналізації Сумського національного аграрного університету
Презентація проекта >

Меняйло Вікторія Іванівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної фізики і наноматеріалів Запорізького національного університету
«Формування європейської проєктної культури в академічному середовищі» (кейс Запорізького національного університету)
Презентація проекта >

Миколенко Олена Петрівна
кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Відкритий міждисциплінарний курс «Інфраструктура, яка об’єднала європу: історія, сучасний стан та погляд у майбутнє»
Презентація проекта >

Моркун Наталя Володимирівна
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації, комп'ютерних наук і технологій Криворізького національного університету
Модель персоналізованого навчання студентів на базі технології формуючого оцінювання
Презентація проекта >

Москаленко Олександра Миколаївна
доктор економічних наук, професор кафедри політичної економії факультету економіки та управління економії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Заснування Центру міждисциплінарних досліджень плюралістичної економіки в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана

Нагорняк Тетяна Леонтіївна
доктор політичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Донецького національного університету імені Василя Стуса
Оцінювання результатів діяльності працівників як інструмент стратегічного менеджменту ДонНУ імені Василя Стуса
Презентація проекта >

Пантелеймонов Антон Віталійович
кандидат хімічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету ім. В.О.Каразіна
Просування Каразінського університету у світових рейтингах шляхом оптимізації освітньо-наукової діяльності
Презентація проекта >

Пасько Олег Віталійович
кандидат економічних наук, доцент, завідувач науково-дослідної частини Сумського національного аграрного університету
Перебудова моделі взаємовідносин у науковому просторі ЗВО на основі стратегічного бачення, системи збалансованих показників та формування наукової екосистеми
Презентація проекта >

Прийменко Олександр Сергійович
кандидат юридичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського
Впровадження стратегії інтернаціоналізації у Харківському національному університеті мистецтв імені І.П.Котляревського
Презентація проекта >

Сліпухіна Ірина Андріївна
доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник Національного авіаційного університету, Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України
Навчальна програма з дисципліни «Фізика» з використанням STEM підходу

Трофименко Микола Валерійович
кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи Маріупольського державного університету, радник Голови облдержадміністрації
Університет як центр трансформації громади: стратегія розвитку та взаємодії

Турицька Тетяна Григорівна
кандидат біологічних наук, доцент кафедри сучасних технологій діагностично-лікувального процесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Розробка та впровадження в освітню діяльність міжгалузевої освітньо-професійної програми «Біомедичні технології в клінічній практиці»

Хмарський Вадим Михайлович
доктор історичних наук, професор, проректор Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
Розроблення стратегії розвитку університету: від декларації до початку імплементації

Шаульська Лариса Володимирівна
доктор економічних наук, декан економічного факультету, професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса
Оцінювання результатів діяльності працівників як інструмент стратегічного менеджменту ДонНУ імені Василя Стуса 

Шевчук Дмитро Михайлович
доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Острозька академія»
Університет і місто: синхронія стратегічного розвитку (кейс Острога) 

Шкура Ірина Сергіївна
кандидат економічних наук, доцент, проректор із забезпечення якості вищої освіти Університету імені Альфреда Нобеля
Розробка моделі запровадження міжгалузевих та міждисциплінарних програм (на базі державного та приватного ЗВО) 

Шулик Юлія Віталіївна
кандидат економічних наук, доцент, помічник ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти Національного університету «Острозька академія»
Шпаков Андрій Васильович
кандидат технічних наук, доцент, начальник навчального відділу Київського університету будівництва і архітектури
Створення єдиного інформаційного простору університету з метою підтримки виконання стратегій розвитку ЗВО

Яворська Вікторія Володимирівна
доктор географічних наук, професор, професор кафедри економічної та соціальної географії і туризму Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Впровадження міждисциплінарних освітніх програм в освітній процес Одеського національного університету імені І.І.Мечникова та Національного університету "Дніпровська політехніка"

Удовик Ірина Михайлівна
доцент, кандидат технічних наук, завідувач кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»
Морозова Ольга Станіславівна
кандидат історичних наук, доцент, директор науково-дослідного центру полоністики Чорноморського національного університету імені Петра Могили
Впровадження інтердисциплінарності в наукову й освітню сферу діяльності Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Пачос Юлія Віталіївна
кандидат історичних наук, директор Освітньо-практичного центру інноватики та стратегічного розвитку, доцент кафедри політології та державного управління Донецького національного університету Імені Василя Стуса
Розробка та апробація локальної концепції навчання впродовж життя у Стусівському університеті

Делеган-Кокайко Світлана Василівна
кандидат хімічних наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища хімічного факультету «Ужгородського національного університету»
Організаціія сучасних інтердисциплінарних, трансдисциплінарних, міжгалузевих наукових досліджень на прикладі ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Курбатов Сергій Володимирович
доктор філософських наук, радник президії Президія Національна академія педагогічних наук України
Розробка стратегії інтернаціоналізації для Національної академії педагогічних наук України

Давидчак Олег Романович
кандидат технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Львівська політехніка»
Створення Центру забезпечення якості освіти Національного університету «Львівська політехніка», як елемент забезпечення виконання стратегічного плану розвитку Університету до 2025 року

Лагоднюк Олег Анатолійович
кандидат технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи Національного університету водного господарства та природокористування
Цифрова трансформація управління університетом

Події

Шановні керівники закладів вищої освіти України!

Міжнародний благодійний Фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» та Спілка ректорів вищих навчальних закладів України запрошують представників академічних спільнот ваших ЗВО взяти участь у проекті «Інноваційний університет та лідерство. Фаза VI: Моделі академічної автономії та університет в системі освіти впродовж життя». Проект реалізується з 2014 року.

Проєкт проходить за підтримки: Міністерства освіти і науки Республіки Польща, Міністерства освіти і науки України та під почесним патронатом Фундації польських ректорів – Інституту суспільства знань.

Детальніше »25 жовтня 2021 року
Виступ президента Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» Тараса Володимировича Фінікова на міжнродній науково-практичній конференції "РОЗБУДОВА ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ЗВО УКРАЇНИ" що проходила у КНУ ім.Шевченка. тема доповіді - "Локальні системи управління якістю: поточна ситуація, перспективи розвитку, рекомендації".

Детальніше »Завершилась чергова фаза міжнародного проекту "Інноваційний університет та лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету".
В період 7-9 липня 2020 р. була проведена підсумкова онлайн-конференція, на якій було представлено та захищено мікропроекти всіх учасників. В конференції взяли участь координатори проекту з польського боку - професор Р.Сухарський (Варшавський університет), професор Б.Шляхта (Ягеллонський університет), з українського боку - професор Т.Фініков (Міжнародний фонд досліджень освітньої політики). Учасників конференції привітав Генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України О.Шаров. Для учасників всіх фаз проекту була забезпечена можливість участі у підсумковій конференції та обговоренні результатів реалізації мікропроектів. Щодня середня кількість учасників заходу складала біля 60 осіб.

Перелік учасників »9-10 грудня 2016 року
Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, факультет «Artes Liberales» Варшавського університету спільно з Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Полтавською міською радою на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 9-10 грудня 2016 року провели Міжнародний семінар «Інноваційний університет і лідерство: сучасні виклики, концепти, моделі», участь у якому взяло понад 50 представників провідних вищих навчальних закладів і наукових установ із 20 регіонів України та Польщі.

Відео »

Загалом в період з 1 вересня по 10 жовтня 2016 року Міжнародним благодійним Фондом «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» спільно з представниками Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) Американських Рад з міжнародної освіти в навчальних закладах міст Суми, Харків, Луцьк, Тернопіль, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Вінниця за участі представників понад 50 університетів зазначених областей, а також керівників університетських бібліотек України була проведена серія презентацій та публічних обговорень книги «Академічна доброчесність як основа сталого розвитку університету».15 вересня 2016 року
Сюжет у новинах канала телебачення ІНТБ про доброчесність у вищій школі. Тернопіль, Національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Детальніше »


26 – 29 липня 2016 року
відбулися стратегічні консультації учасників дослідницького проекту «Посилення реформ вищої освіти в країнах Східного партнерства» за участю дослідників трансформаційних процесів у вищих школах України, Республіки Білорусь та Республіки Вірменія. Наприкінці вересня має відбутися експертний семінар, на якому буде обговорено найбільш цікаві результати проекту та перспективи подальшого аналітичного дослідження існуючих національних практик. Підсумкова презентація здобутків проекту буде проведена в листопаді 2016 року на щорічній Асамблеї Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Детальніше »


Березнь 2016 року, м.Київ
Вища освіта Украхни, №1 за 2016 рік. Чергова рецензія на наш Аналітичний звіт 2014 року.

Ознайомитися »


14-15 березня 2016 року, м.Київ
Фонд взяв участь У семінарі з валідації оцінки доброчесності освітньої системи України, яке здійснюється Організацією Економічного Співробітництва та Розвитку за підтримки Інституту Відкритого Суспільства.

Оголошення »


3 березня 2016 року
У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника пргоходив дводенний науково-практичний семінар «Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету», організований спільно з Міжнародним фондом досліджень освітньої політики в рамках Міжнародного проекту «Інноваційний університет та лідерство: модель діяльності вищих навчальних закладів із забезпечення якості надання освітніх послуг»

Про семінар »


25 лютого 2016 року
Студент – для університету чи університет – для студента? Чим відрізняється загальна картина української освіти від європейської? Ці питання обговорювалися на зустрічі зі студентами Острозької академії 25 лютого професор факультету Artes Liberales Варшавського університету, Президент Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд дослідження освітньої політики» Тарас Фініков.
Острозька Академія »


Аналітика

Моніторінгове дослідження. "Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження"

Читати звіт

Analytical Report