Реалізовані проекти

 

Освітні та дослідницькі проекти

За час існування Фонду на території України за участі його засновників були реалізовані такі проекти:

» МОНІТОРИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ "Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження" ("Monitoring the integration of Ukrainian higher education system into the European Higher Education and Research Area") Метою аналітичного звіту є продовження моніторингового дослідження системи вищої освіти України та процесів її трансформації в контексті входження до Європейського простору вищої освіти та наукових досліджень у 2012-2014 роках. Цей період розділяється на два абсолютно різних субперіоди: до лютого 2014 року і після лютого 2014 року, що обумовлено чітким вибором нашою країною курсу на європейську інтеграцію після перемоги Революції гідності. Читати звіт 

Monitoring Study "MONITORING THE INTEGRATION OF UKRAINIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM INTO THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AND RESEARCH AREA" Analytical Report

» 29.05.2015 Завершено реалізацію спільного україно-польського проекту «Інноваційний університет та лідерство».

» "Інноваційний університет та лідерство".  (Проект за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща (за рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів РП), Варшавського університету (факультет Artes Liberales ), Міжнародного благодійного Фонду " Міжнародний фонд досліджень освітньої політики" (в рамках Польсько-Українського Академічного Форуму), 2014 - 2015)

» Моніторингове дослідження "Вища освіта України: моніторинг інтеграції в європейський освітній простір".  (Міжнародний фонд „Відродження”, 2013-2014)

» Розвиток бази даних та інформаційний супровід моніторингового дослідження "Входження системи вищої освіти в Європейський простірвищої освіти та наукового дослідження". (Міжнародний фонд „Відродження”, 2012-2013)

» Від університетської автономії та академічної етики до суспільства, вільного від корупції. Мета проекту: Аналіз найбільш ефективних антикорупційних практик в українській вищій освіті, створення програми боротьби з нею через формування процедур (моделей), розробка рекомендацій щодо попередження корупції в академічному середовищі. (Польский фонд міжнародної співпраці з питань розвитку "Знати як" /Фонд Міжнародної Солідарності/ 2012)

» Моніторингове дослідження входження національної системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження.   (Міжнародний фонд „Відродження”, 2011-2012)  Звіт.

» Освітній аудит Українського Католицького Університету.  (Український Католицький Університет 2010-2011)

» Розвиток системи акредитації - ключовий інструмент вдосконалення якості вищої освіти. Розробка комплексу пропозицій з вдосконалення системи державної акредитації у сфері вищої освіти, у тому числі, документів та проектів нормативних актів з акредитації та ліцензування, рекомендацій щодо їх впровадження та застосування, програми професійної підготовки експертів з проведення акредитації. (Міжнародний фонд „Відродження”, 2009-2010)

» Розробка та апробація навчального курсу "Порівняльне освітнє право" для магістратури та навчально-методичного комплексу дисципліни з порівняльного освітнього права для магістерських курсів на юридичних факультетах університетів. (Міжнародний фонд „Відродження”, 2009)

» Операційний проект МВФ – Громадська експертиза, системи ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів України (2001)

» „Вища освіта: лідерство для прогресу” (Міжнародний фонд „Відродження”, 2000-2002)

» „Технічна підтримка розробки Національної освітньої доктрини” (Міжнародний фонд „Відродження”, UNDP, 2001)

» „Державна експертиза української вищої юридичної освіти” (Міжнародний фонд „Відродження”, Академія педагогічних наук України, 2000)

» Громадське обговорення Проекту Закону України „Про вищу освіту” (Міжнародний фонд „Відродження”, грудень 1999 – лютий 2000)

 

Видавничі проекти:

Моніторингове дослідження. Входження національної системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження. Аналітичний звіт. – К., 2012. 

Monitoring study. The Ukrainian Higher Education System and its Entry into the European Higher Education and Eesearch Area. Analytical report. – К., 2012.

Квієк М. Університет і держава: вивчення глобальних транформацій. – К., 2009.

Університетська автономія: ї друзі та вороги. – К., 2008.

Фініков Т. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна. – К., 2002. 

Квієк М., Фініков Т. Польське законодавство про вищу освіту: досвід та уроки. – К., 2001.;

Події

Увага! Оголошено конкурс на участь у проекті «Інноваційний університет та лідерство.»

Оголошуємо конкурс на участь у IV фазі проекта - "Комунікаційні стратегії та відносини університет-школа". Етап передбачає підготовку двох груп академічних лідерів, що мають бажання та здатні впроваджувати сучасні комунікаційні технології в практики української вищої школи, орієнтовані на вивчення та побудову нових моделей стосунків університетів з різноманітними навчальними закладами середньої та професійної освіти. Етап включає інтенсивне тренінгове навчання в Україні та Польщі а також підготовку й реалізацію відповідних індивідуальних мікро-проектів.
Заявки на участь приймаються до 16 вересня 2018 року.


Докладніше »

9-10 грудня 2016 року
Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, факультет «Artes Liberales» Варшавського університету спільно з Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Полтавською міською радою на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 9-10 грудня 2016 року провели Міжнародний семінар «Інноваційний університет і лідерство: сучасні виклики, концепти, моделі», участь у якому взяло понад 50 представників провідних вищих навчальних закладів і наукових установ із 20 регіонів України та Польщі.

Відео »

Загалом в період з 1 вересня по 10 жовтня 2016 року Міжнародним благодійним Фондом «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» спільно з представниками Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) Американських Рад з міжнародної освіти в навчальних закладах міст Суми, Харків, Луцьк, Тернопіль, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Вінниця за участі представників понад 50 університетів зазначених областей, а також керівників університетських бібліотек України була проведена серія презентацій та публічних обговорень книги «Академічна доброчесність як основа сталого розвитку університету».15 вересня 2016 року
Сюжет у новинах канала телебачення ІНТБ про доброчесність у вищій школі. Тернопіль, Національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Детальніше »


26 – 29 липня 2016 року
відбулися стратегічні консультації учасників дослідницького проекту «Посилення реформ вищої освіти в країнах Східного партнерства» за участю дослідників трансформаційних процесів у вищих школах України, Республіки Білорусь та Республіки Вірменія. Наприкінці вересня має відбутися експертний семінар, на якому буде обговорено найбільш цікаві результати проекту та перспективи подальшого аналітичного дослідження існуючих національних практик. Підсумкова презентація здобутків проекту буде проведена в листопаді 2016 року на щорічній Асамблеї Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Детальніше »


Березнь 2016 року, м.Київ
Вища освіта Украхни, №1 за 2016 рік. Чергова рецензія на наш Аналітичний звіт 2014 року.

Ознайомитися »


14-15 березня 2016 року, м.Київ
Фонд взяв участь У семінарі з валідації оцінки доброчесності освітньої системи України, яке здійснюється Організацією Економічного Співробітництва та Розвитку за підтримки Інституту Відкритого Суспільства.

Оголошення »


3 березня 2016 року
У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника пргоходив дводенний науково-практичний семінар «Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету», організований спільно з Міжнародним фондом досліджень освітньої політики в рамках Міжнародного проекту «Інноваційний університет та лідерство: модель діяльності вищих навчальних закладів із забезпечення якості надання освітніх послуг»

Про семінар »


25 лютого 2016 року
Студент – для університету чи університет – для студента? Чим відрізняється загальна картина української освіти від європейської? Ці питання обговорювалися на зустрічі зі студентами Острозької академії 25 лютого професор факультету Artes Liberales Варшавського університету, Президент Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд дослідження освітньої політики» Тарас Фініков.
Острозька Академія »


Аналітика

Моніторінгове дослідження. "Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження"

Читати звіт

Analytical Report