Процеси формування єдиного європейського освітнього простору, що розпочалися півтора десятиліття тому із спільної заяви міністрів освіти чотирьох країн Західної Європи, нині охоплює десятки країн, сотні університетів, тисячі викладачів та мільйони студентів.

Створення відкритого простору європейської вищої освіти стало не лише проявом бажання інтегрувати національні освітні сфери в рамках Європейського Союзу, як це було зроблено, зокрема, у економічному та фінансовому секторі. Цей безпрецедентний проект став відповіддю на нагальну потребу забезпечити умови для реалізації концептуально нової освітньої моделі, наріжними каменями якої є мобільність та вільна траєкторія навчання. Болонський процес знаменує собою перехід від жорстко контрольованої державою системи підготовки фахівців з вищої освітою до надання вищим навчальним закладам автономності, що забезпечуватиме постійну адаптацію систем вищої освіти і наукових досліджень до нових потреб суспільства та господарства.

Для України приєднання до Болонського процесу є не лише прагненням інтегруватись до європейського освітнього простору, природного в контексті задекларованого євроінтеграційного зовнішньополітичного вектору країни. Реалізація засадничих положень нової освітньої моделі дозволить Україні модернізувати національну систему вищої освіти, зробивши її адекватною як потребам сьогодення, так і викликам майбутнього. В умовах глобалізації жодна демократична країна не може “консервувати” свою модель підготовки фахівців в автаркічному стані, і ця теза є справедливою і для України. Засади та напрями формування єдиного європейського освітнього простору зафіксовані у низці документів, що відбивають стратегічні цілі та завдання у сфері формування та вдосконалення європейського освітнього простору.

Офіційні документи

Велика хартія університетів
(Magna Charta Universitatum; Болонья, 18 вересня 1988 року)

Лісабонська конвенція 
(Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні; Ліссабон, 11 квітня 1997 року)

Сорбонська декларація 
(Спільна Декларація “Про гармонізацію архітектури європейської системи вищої освіти“ чотирьох міністрів, що представляють Велику Британію, Німеччину, Францію і Італію; Париж, Сорбонна, 25 травня 1998 року)

Болонська декларація 
(Спільна декларація міністрів освіти Європи; Болонья, 19 червня 1999 року)

Празьке комюніке 
(“До зони європейської Вищої освіти”: Комюніке зустрічі європейських міністрів освіти; Прага, 19 травня 2001 року)

Саламанкське звернення 
(Послання Саламанкського з’їзду європейських закладів вищої освіти “Формування європейського простору вищої освіти”; 29–30 березня 2001 року)

Берлінське комюніке
(“Створення зони вищої освіти Європи”: Комюніке конференції міністрів освіти; Берлін, 19 вересня 2003 року)

Бергенське комюніке
(“Загальноєвропейський простір освіти – досягнення мети”: Комюніке Конференції європейських міністрів освіти; Берген, 19–20 Травня 2005 року)

Лондонське комюніке
(“На шляху до Європейського простору вищої освіти: відповіді на виклики глобалізації”: Комюніке Конференції Міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти; Лондон, 16–19 травня 2007 року)

Декларація Глазго, 2005
(“Сильні університети для сильної Європи”: Декларація Європейської асоціації університетів; Брюсель, 15 квітня 2005 року)

Лісабонська декларація, 2007 
("Університети Європи після 2010 року: різноманіття за єдності мети." Брюсель, 13 квітня 2007 року)

Лювенське комюніке 
(“Болонський процес у період до 2020 року – Європейський простір вищої освіти у новому десятилітті”: Комюніке конференції європейських міністрів вищої освіти, Лювен та Лювен-ля-Ньов, 28-29 квітня 2009 року)

Болонська робоча програма 2007-2009 
(“В напрямку до Європейського простору вищої освіти – інтегрована програма на 2007-2009 роки”)

Будапештсько-Віденська Декларація
(“Про створення Європейського простору вищої освіти”, 12 березня 2010 року)

Бухарестське комюніке
(“Використання нашого потенціалу з найбільшою користю:
консолідація Європейського простору вищої освіти”, 27 квітня 2012 року)

 

Події

Шановні керівники закладів вищої освіти України!

Міжнародний благодійний Фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» та Спілка ректорів вищих навчальних закладів України запрошують представників академічних спільнот ваших ЗВО взяти участь у проекті «Інноваційний університет та лідерство. Фаза VI: Моделі академічної автономії та університет в системі освіти впродовж життя». Проект реалізується з 2014 року.

Проєкт проходить за підтримки: Міністерства освіти і науки Республіки Польща, Міністерства освіти і науки України та під почесним патронатом Фундації польських ректорів – Інституту суспільства знань.

Детальніше »25 жовтня 2021 року
Виступ президента Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» Тараса Володимировича Фінікова на міжнродній науково-практичній конференції "РОЗБУДОВА ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ЗВО УКРАЇНИ" що проходила у КНУ ім.Шевченка. тема доповіді - "Локальні системи управління якістю: поточна ситуація, перспективи розвитку, рекомендації".

Детальніше »Завершилась чергова фаза міжнародного проекту "Інноваційний університет та лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету".
В період 7-9 липня 2020 р. була проведена підсумкова онлайн-конференція, на якій було представлено та захищено мікропроекти всіх учасників. В конференції взяли участь координатори проекту з польського боку - професор Р.Сухарський (Варшавський університет), професор Б.Шляхта (Ягеллонський університет), з українського боку - професор Т.Фініков (Міжнародний фонд досліджень освітньої політики). Учасників конференції привітав Генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України О.Шаров. Для учасників всіх фаз проекту була забезпечена можливість участі у підсумковій конференції та обговоренні результатів реалізації мікропроектів. Щодня середня кількість учасників заходу складала біля 60 осіб.

Перелік учасників »9-10 грудня 2016 року
Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, факультет «Artes Liberales» Варшавського університету спільно з Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Полтавською міською радою на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 9-10 грудня 2016 року провели Міжнародний семінар «Інноваційний університет і лідерство: сучасні виклики, концепти, моделі», участь у якому взяло понад 50 представників провідних вищих навчальних закладів і наукових установ із 20 регіонів України та Польщі.

Відео »

Загалом в період з 1 вересня по 10 жовтня 2016 року Міжнародним благодійним Фондом «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» спільно з представниками Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) Американських Рад з міжнародної освіти в навчальних закладах міст Суми, Харків, Луцьк, Тернопіль, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Вінниця за участі представників понад 50 університетів зазначених областей, а також керівників університетських бібліотек України була проведена серія презентацій та публічних обговорень книги «Академічна доброчесність як основа сталого розвитку університету».15 вересня 2016 року
Сюжет у новинах канала телебачення ІНТБ про доброчесність у вищій школі. Тернопіль, Національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Детальніше »


26 – 29 липня 2016 року
відбулися стратегічні консультації учасників дослідницького проекту «Посилення реформ вищої освіти в країнах Східного партнерства» за участю дослідників трансформаційних процесів у вищих школах України, Республіки Білорусь та Республіки Вірменія. Наприкінці вересня має відбутися експертний семінар, на якому буде обговорено найбільш цікаві результати проекту та перспективи подальшого аналітичного дослідження існуючих національних практик. Підсумкова презентація здобутків проекту буде проведена в листопаді 2016 року на щорічній Асамблеї Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Детальніше »


Березнь 2016 року, м.Київ
Вища освіта Украхни, №1 за 2016 рік. Чергова рецензія на наш Аналітичний звіт 2014 року.

Ознайомитися »


14-15 березня 2016 року, м.Київ
Фонд взяв участь У семінарі з валідації оцінки доброчесності освітньої системи України, яке здійснюється Організацією Економічного Співробітництва та Розвитку за підтримки Інституту Відкритого Суспільства.

Оголошення »


3 березня 2016 року
У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника пргоходив дводенний науково-практичний семінар «Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету», організований спільно з Міжнародним фондом досліджень освітньої політики в рамках Міжнародного проекту «Інноваційний університет та лідерство: модель діяльності вищих навчальних закладів із забезпечення якості надання освітніх послуг»

Про семінар »


25 лютого 2016 року
Студент – для університету чи університет – для студента? Чим відрізняється загальна картина української освіти від європейської? Ці питання обговорювалися на зустрічі зі студентами Острозької академії 25 лютого професор факультету Artes Liberales Варшавського університету, Президент Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд дослідження освітньої політики» Тарас Фініков.
Острозька Академія »


Аналітика

Моніторінгове дослідження. "Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження"

Читати звіт

Analytical Report